หน้าหลัก > ผลงานปัจจุบัน
ผลงานปัจจุบัน
The Pizza
สร้างอาคารส่วนแยกจาก Lotus
อ.นครชัยศรี
โครงการก่อสร้างอาคาร
งานเครื่องเกียรติยศกองพิธีศพ
ที่ได้รับพระราชทาน (ศนูย์วัฒนนธรรม กทม.)
โรงที่ 1
โครงการก่อสร้างอาคาร
งานเครื่องเกียรติยศกองพิธีศพ
ที่ได้รับพระราชทาน (ศนูย์วัฒนนธรรม กทม.)
โรงที่ 2
โครงสร้างโรงงาน
อ.พนัสนิคม
โครงสร้างอาคารโรงงาน
โครงการบุญเลิศแฟคตอรี่
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
โรงจอดรถ โรงเรียนเซ็นโยเซฟ
อ.เกาะสมุย
งานเทพื้น
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
สาขาสำโรง
งานซุ้มประตูและป้อมยาม
โครงการเอ็มไล์ เขตบางแค
งานปรับปรุงส่วนออฟฟิต ชั้น 2
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
บางปลา
งานรื้อ พร้อม มุงหลังคากระเบื้อง
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
บางปลา
ติดตั้งโซล่าบีม
สวนหลวง
บ.เอ็นแล็บป์ จำกัด
โครงสร้างรางเครน และปรับปรุงส่วนออฟฟิศ
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
โรงเก็บทรายเทียม จ.ราชบุรี
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
สร้างโรงงานผลิตปูน จ.ราชบุรี
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
จ.ราชบุรี
ประกอบชิ้นงานถังไซโลเก็บปูน
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
จ.ราชบุรี
สร้างลานตากหิน
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
จ.ราชบุรี
เปลี่ยนแป มุงหลังคา อาคารโรงผลิตปูน
บ.ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด
จ.ราชบุรี
ม้วนถังเก็บน้ำ
บริษัท เอ็น.พี.เอส.เคม (ไทยแลนด์) จํากัด
บางปลา สมุทรปราการ
งานโครงสร้างโรงงาน
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สามโคก
งานปรับปรุงโรงจอดรถเทรลเลอร์
และส่วนออฟฟิต
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
สาขาสมุทรสาคร
งานแท่นเครื่องรับเครื่องจักร
บริษัท กรุงธนเครน จำกัด
นครปฐม
โครงสร้างโรงซ่อมเครน
ปรับปรุงบ้านพักอาศัย พร้อมงานพื้นพิมพ์ลาย
ท่าอิฐ
ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
ถ.บรมราชชนี 49

สร้างอาคารโรงงาน
King’s Stella Laboratory Co.,ltd.
บางบ่อ
งานสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนพระกุมารสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(ระยะเวลาโครงการตุลาคม 2565)

ON SITE - ตัดท่องาน สวนทุเรียน

ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบล ปัถวี อำเภอ มะขาม

จังหวัด จันทบุรี (พื้นที่งานตัดท่อ 5,000 ตารางเมตร)